ПРЕМИУМ ТВ пакет

Такса за инсталиране на цифрова телевизия – договор за 12 или 24 месеца (един телевизор) – 0 лв.

Такса за инсталиране на допълнителен телевизор – договор за 12 или 24 месеца – 5 лв.

Такса за инсталиране на цифрова телевизия – безсрочен договор (един телевизор) – 20 лв.

Tакса за инсталиране на допълнителен телевизор – безсрочен договор – 20 лв.

Месечна такса за допълнителен телевизор – 3,00 лв.

Дистанционно управление за цифров приемник без батерии (при повреда или изгубване) – 10 лв.

Универсално дистанционно управление за цифров приемник и телевизор без батерии – 16 лв.

Допълнителна информация:

  • С един месечен абонамент можете да ползвате услугата цифрова телевизия на един основен и три допълнителни телевизора в рамките на едно домакинство, като за всеки телевизор получавате за ползване декодиращ HD MPG4 цифров приемник или CAM – модул за контрол на достъпа за срока на договора. Обявените цени на ТВ пакетите са за един телевизор. За всеки допълнителен телевизор се заплаща такса към месечният абонамент. Цената на допълнителите ТВ пакети е за вички (до четери) ТВ приемници от абонамента. Всички предоставени устройства остават собственост на Варна Лан и подлежат на връщане в случай, че абоната преустанови да заплаща месечните си такси.
  • Промяна на пакети с телевизионни програми се предлагат с минимален срок на договора – 12 или 24 месеца.
  • Добавяне на допълнителни ТВ пакети за временно ползване се извършва след плащане на еднократна такса.
  • Потребители сключили договор за една година могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
  • Потребители сключили договор за две години могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 4 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
  • След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.

Цените са с включен ДДС и са за определени територии. За повече подробности вижте покритие на мрежата.
Срок за инсталиране на услугата – до 7 работни дни.
Начин на плащане – в брой, през интернет чрез ePay.bg, на каси на EasyPay или на Кеш терминал..
Абонаментът може да се ползва от физически лица в рамките на едно домакинство.

ТВ програми включени в пакета