Гроздьово - цени на услугите

Интернет и цифрова телевизия.

УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ 65 Mbps
download 65 Mbps / upload 25 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 12 месеца
20 лв.
Цена след изтичане
на договора
22 лв.
УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ 65 Mbps
download 65 Mbps / upload 25 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 12 месеца
23 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
25 лв.
УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ 65 Mbps
download 65 Mbps / upload 25 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 12 месеца
26 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
28 лв.

Месечна такса за допълнителен телевизор – 3 лв.

Месечна такса за HD ТВ пакет - 5 лв.

Месечна такса за Пакет DIEMA XTRA - 7 лв.

Еднократни такси:

Такса за инсталиране на интернет + цифрова телевизия – (един телевизор) – 15 лв.

Такса за инсталиране на допълнителен телевизор – 10 лв.

Дистанционно управление за цифров приемник без батерии (при повреда или изгубване) – 10 лв.

Универсално дистанционно управление за цифров приемник и телевизор без батерии – 16 лв.

Такса за активиране на допълнителен ТВ пакет за временно ползване - 2 лв.

Допълнителна информация:

  • С един месечен абонамент можете да ползвате услугата цифрова телевизия на един основен и три допълнителни телевизора в рамките на едно домакинство, като за всеки телевизор получавате за ползване декодиращ HD MPG4 цифров приемник или CAM – модул за контрол на достъпа за срока на договора. Обявените цени на ТВ пакетите са за един телевизор. За всеки допълнителен телевизор се заплаща такса към месечният абонамент. Цената на допълнителите ТВ пакети е за вички (до четери) ТВ приемници от абонамента. Всички предоставени устройства остават собственост на Варна Лан и подлежат на връщане в случай, че абоната преустанови да заплаща месечните си такси.
  • Промяна на пакети с телевизионни програми се предлагат с минимален срок на договора – 12 месеца.
  • Добавяне на допълнителни ТВ пакети за временно ползване се извършва след плащане на еднократна такса.
  • Потребители сключили договор за една година могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
  • След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.

Цените са с включен ДДС и са за определени територии. За повече подробности вижте покритие на мрежата.
Срок за инсталиране на услугата – до 7 работни дни.
Начин на плащане – в брой.
Абонаментът може да се ползва от физически лица в рамките на едно домакинство.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0894/718-123

ТВ програми включени в пакета