ПРОМОЦИЯ

Намерете закачалка и ...

пробвайте нашите услуги по технология ОПТИКА до дома за срок от 3 МЕСЕЦА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! Гарантираме Ви, че ще останете доволни.

Ако намерите рекламна брошура закачена на Вашата врата това означава, че имаме оптичен кабел до Вашия адрес и можете да ползвате услугите по нашата промоция.
Ако не Ви се чака да получите промоционалната брошура на Вашата врата ни попитайте дали промоцията е валидна за Вашия адрес.

1. Териториален обхват на промоцията.
Промоцията се провежда само на адреси, на които са поставени закачалки (брошури закачени на входната врата). За да няма съмнение, на брошурата е отбелязан адреса, за който е предназначена.

2. Начало, времетраене и край на промоцията.
Промоцията започва на 15.05.2017г. и ще продължи до 25.09.2017г. или до изчерпване на промоционалния брой абонаменти.
Промоционалния брой абонаменти е 250.

3. Участие в промоцията.
Промоцията е валидна за нови клиенти. Нови клиенти са тези, които не са ползвали нашите услуги последните 3 месеца.
За да участвате в промоцията, постоянният Ви адрес трябва да съвпада с адреса на предоставяне на услугата или да ни предоставите документ, доказващ правото на ползване на жилищните помещения за срок не по-малко от 1 година.

4. Условия на промоцията.
Ако сте намерили закачалка на Вашата врата и желаете да пробвате нашите услуги ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, може да го направите напълно безплатно, без никакви ангажименти, след като заявите желанието си в някой от нашите офиси!

5. Услуги включени в промоцията:
- ИНТЕРНЕТ 100Mbps;
- ТВ пакет ПРЕМИУМ за един ТВ приемник.
В промоционалния период получавате за ползване HD цифров приемник или CAM (модул за контрол на достъпа) за един телевизор.
Тестовият период е 3 месеца.

6. Механизъм на промоцията.
В края на тестовия период можете да подпишете договор за услугите, които желаете да ползвате, без да заплащате инсталационна такса.

След изтичане на тестовият период ако не желаете да ползвате нашите услуги е необходимо да върнете предоставеното Ви оборудване в някой от нашите офиси.

7. Предсрочно прекратяване на промоцията.
Варна Лан няма право да прекрати едностранно промоцията, преди нейното изтичане.
При желание можете да прекратите ползването на промоционалните услуги по всяко време. В този случай е необходимо да върнете предоставеното Ви оборудване в някой от нашите офиси.

8. Технология за предоставяне на услугите.
Промоционалните услуги се предоставят по два метода.
- FTTH (оптично влакно в дома на клиента) - монтираме оптичен кабел директно във вашия дом и поставяме оптичен преобразовател за интернет и телевизия.
- FTTB (оптично влакно във входа на клиента) - монтираме FTP и коаксиален кабел от оптичната кутия във Вашия вход до Вашия дом.

- Цифровата телевизия се предоставя по технология DVB-C в кодиран вид.
 

Направи запитване: