HBO и Cinemax с 50% отстъпка.

Абонирай се за Цифрова телевизия от Варна Лан и вземи HBO и Cinemax с 50% отстъпка!

1. Териториален обхват на промоцията.
Промоцията се провежда във всички райони, в които Варна Лан има покритие на мрежата.

2. Начало, времетраене и край на промоцията.
Промоцията започва на 12.06.2017г. и ще продължи до 15.09.2017г.

3. Участие в промоцията.
Промоцията е валидна за нови клиенти, клиенти, които нямат абонамент за HBO и Cinemax и за клиенти с абонамент за HBO и Cinemax при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящия им договор или при изтекъл срок на договора.

4. Условия на промоцията.
При подписване на договор за цифрова телевизия с включен пакет HBO и Cinemax за срок от 12 или 24 месеца получавате 50% отстъпка от цената на HBO и Cinemax пакета за 6 или 12 месеца.
5. Услуги включени в промоцията:
- Цифрова телевизия пакет ПЛАТИНУМ; - Интернет 65Mbps или 100Mbps + Цифрова телевизия пакет ПЛАТИНУМ.
В ТВ пакет ПЛАТИНУМ са включени каналите на HBO и Cinemax : HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax2, HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, Cinemax HD, Cinemax2 HD

6. Механизъм на промоцията.
При подписване на нов договор на пакет ПЛАТИНУМ с каналите на HBO и Cinemax получавате отстъпка, както следва:
- при подписване на договор за 12 месеца получавате 50 % отстъпка (7 лв.) от цената на пакета с включени канали на HBO и Cinemax за първите 3 месеца и последните 3 месеца от срока на договора.
- при подписване на договор за 24 месеца получавате 50 % отстъпка (7 лв.) от цената на пакета с включени канали на HBO и Cinemax за първите 6 месеца и последните 6 месеца от срока на договора.
След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.

7. Предсрочно прекратяване на промоцията.
Варна Лан няма право да прекрати едностранно промоцията, преди нейното изтичане. Клиент може да прекрати ползването на промоционалните услуги по договора преди да изтече минималния му срок при плащане на 3 месечни такси.