HD TV

Допълнителен ТВ пакет, може да се заяви в комбинация с всеки ТВ пакет.

5лв.

Еднократна такса за активиране на допълнителен ТВ пакет за временно ползване – 2 лв.

Цените са с включен ДДС и са за определени територии. За повече подробности вижте покритие на мрежата.
Начин на плащане – в брой, през Интернет чрез ePay.bg, на каси на EasyPay или на Кеш терминал.
Услугата може да бъде ползвана само от физически лица в рамките на едно домакинство.

Допълнителна информация:

  • Цената на допълнителите ТВ пакети е за вички (до четери) ТВ приемници от абонамента.
  • Промяна на пакети с телевизионни програми се предлагат с минимален срок на договора – 12 или 24 месеца.
  • Добавяне на допълнителни ТВ пакети за временно ползване се извършва след плащане на еднократна такса.
  • Потребители сключили договор за една година могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
  • Потребители сключили договор за две години могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 4 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
  • След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.
  • Love Nature HD