Интернет и телевизия – Цени на пакетни услуги

ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПАКЕТНИ УСЛУГИ
ПАКЕТНA УСЛУГA
100 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
Цена с договор
за 24 месеца
23 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
Цена с договор
за 12 месеца
28 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
Цена след изтичане
срока на договора
33 лв.
ПАКЕТНА УСЛУГА
100 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
26 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
31 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
36 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
100 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
29 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
34 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
39 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
200 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 200 Mbps / upload 150 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
32 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
37 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
42 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
200 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 200 Mbps / upload 150 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
35 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
40 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
45 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
200 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 200 Mbps / upload 150 Mbps
ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
46 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
51 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
56 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
300 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 300 Mbps / upload 200 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
38 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
43 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
48 лв.
ПАКЕТНA УСЛУГA
300 Mbps PON ИНТЕРНЕТ
download 300 Mbps / upload 200 Mbps
ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
49 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
54 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
59 лв.
 
Всеки пакет може да се заяви с услуга
ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ с доплащане от 2 лв.
 

Допълнителни услуги

Такса за присъединяване към мрежата за достъп до Интернет и телевизия.

0,0ЛВ

Oптичното устройство и цифровия приемник или CAM модул се предоставят за срока на договора.

 • Цената е валидна при сключване на договор за 12 или 24 месеца с един ТВ приемник и включва до 20м кабел в дома на клиента.

Такса за присъединяване към мрежата за достъп до Интернет и телевизия.

60ЛВ

+ цената на оптичното устройство и цифровия приемник или CAM модул (закупуват се от абоната).

 • Цената е валидна при сключване на безсрочен договор с един ТВ приемник и включва до 20м кабел в дома на клиента.

Такса за експресно присъединяване към мрежата за достъп до Интернет и телевизия.

60ЛВ

Таксата се начислява допълнително към основната такса по договора при наличие на техническа възможност за присъединяване в рамките на 24 часа.

 • Цената е валидна при сключване на срочен и безсрочен договор.

Такса за присъединяване на допълнителен телевизор.

20ЛВ

Цифровия приемник или CAM модул
се предоставя за срока на договора.

 • Цената е валидна при сключване на договор за 12 или 24 месеца и включва до 10м кабел в дома на клиента.

Такса за присъединяване на допълнителен телевизор.

20ЛВ

+ цената на цифровия приемник
или CAM модул (закупува се от абоната).

 • Цената е валидна при сключване на безсрочен договор и включва до 10м кабел в дома на клиента.

Такса за преместване/промяна на адрес за ползване на Интернет и телевизия.

40ЛВ

+ 20лв. за всеки допълнителен ТВ приемник.

 • Цената е валидна при преместване/промяна на адрес преди изтичане на минималния срок за ползване на услугите и включва до 10м кабел в дома на клиента за всяко устройство.

Такса за експресно преместване/промяна на адрес за ползване на Интернет и телевизия.

60ЛВ

Таксата се начислява допълнително към основната такса по договора при наличие на техническа възможност за преместване/промяна на адрес в рамките на 24 часа.

 • Цената е валидна при преместване/промяна на адрес преди изтичане на минималния срок за ползване на услугите.

Подмяна/удължаване на кабел
за Интернет или телевизия до 5м.

25ЛВ

+ 1лв. за всеки метър от кабела след 5м.

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за Интернет или телевизия и не включва полагане на кабела в тръби и кабел канали.

Подмяна/удължаване на оптичен кабел
за Интернет и телевизия до 30м.

40ЛВ

+ 1лв. за всеки метър от кабела след 30м.

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за Интернет или телевизия и не включва полагане на кабела в тръби и кабел канали.

Настройка на телевизор
за Цифрова телевизия.

20ЛВ

+ 10лв. за всеки допълнителен телевизор.

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за телевизия. Начислява се при необходимост от посещение за настройване на телевизионните канали на нов или съществуващ телевизор.

Настройка на рутер/компютър
за ползване на Интернет услуга.

20ЛВ

+ 10лв. за всяко допълнително устройство.

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за Интернет. Начислява се при необходимост от посещение за настройване на нов или съществуващ рутер/компютър. Цената на услугата в наш офис е 10 лв.

Такса за подмяна на приемник за Цифрова телевизия с CAM модул.

10ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен договор за 12 или 24 месеца за всеки подменен ТВ приемник.

Такса за подмяна на CAM модул с приемник за Цифрова телевизия.

20ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен договор за 12 или 24 месеца за всеки подменен CAM модул.

Такса за подмяна на CAM модул или приемник за Цифрова телевизия с приемник за интерактивна телевизия.

20ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен договор за 12 или 24 месеца преди изтичане на минималния срок на договора за всеки подменен ТВ приемник.

Такса за подмяна на приемник за интерактивна телевизия с CAM модул или приемник за Цифрова телевизия.

20ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен договор за 12 или 24 месеца преди изтичане на минималния срок на договора за всеки подменен ТВ приемник.

Отстраняване на повреда
причинена от абоната.

20ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за Интернет или телевизия. Начислява се при повреден или премахнат накрайник на кабел, при прекъснат кабел и др.

Повреден /унищожен/невърнат
захранващ адаптер или кабел.

10ЛВ

 • Цената е валидна при механична повреда
  или изгубване на адаптер или SCART/HDMI кабел
  на отдадено за ползване устройство.

Такса за активиране на допълнителен ТВ пакет за временно ползване.

2ЛВ

 • Цената е валидна при наличие на активен абонамент за телевизия, и се начислява в случай на активиране на ТВ пакет извън сключения договор.

NETA HD / AT17100 HD приемник.

100ЛВ

 • Цена на Приемника за абонати на безсрочен договор, при изгубване или повреда. Приемника се предоставя без такса на абонати на услугата „Цифрова телевизия“ за срока на договора.

CAM – Модул за контрол на достъп.

85ЛВ

 • Цена на устройството за абонати на безсрочен договор, при изгубване или повреда. Устройството се предоставя без такса на абонати на услугата „Цифрова телевизия“ за срока на договора.

А95X – IPTV 4K приемник.

100ЛВ

 • Цена на приемника за абонати на безсрочен договор, при изгубване или повреда. Приемника се предоставя без такса на абонати на услугата „Интерактивна телевизия“ за срока на договора.

ONU - оптичен преобразувател за Интернет и телевизия.

80ЛВ

 • Цена на устройството за абонати на безсрочен договор, при изгубване или повреда. Устройството се предоставя без такса на абонати на услугите „Интернет и цифрова телевизия“ за срока на договора.

Цените са с включен ДДС и са за определени територии. За повече подробности вижте покритие на мрежата.
Срок за инсталиране на услугите – до 10 работни дни.
Начин на плащане – в брой, през Интернет чрез ePay.bg, на каси на EasyPay или на Кеш терминал.
Всички услуги могат да бъдат ползвани само от физически лица в рамките на едно домакинство.

Допълнителна информация:

 • С един месечен абонамент можете да ползвате услугите интерактивна и/или цифрова телевизия на един основен и три допълнителни телевизора;
 • Услугите може да се използват в рамките на едно домакинство, като за всеки телевизор получавате за ползване за срока на договора декодиращ IP 4K цифров приемник, HD MPG4 цифров приемник или CAM – модул за контрол на достъпа.
 • Услугата интерактивна телевизия се предоставя единствено при наличие на активен абонамент за Интернет услуга.
 • Цената на допълнителните ТВ пакети е за всички (до четири) ТВ приемници от абонамента.
 • Всички предоставени устройства остават собственост на Варна Лан и подлежат на връщане в случай, че преустановите да заплащате месечните си такси.
 • Промяна на пакети с телевизионни канали се предлага с минимален срок на договора – 12 или 24 месеца.
 • Добавяне на допълнителни ТВ пакети за временно ползване се извършва след плащане на еднократна такса.
 • Потребители сключили договор за една година могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
 • Потребители сключили договор за две години могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 4 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
 • След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.

ТВ канали включени в пакетите

 • ТВ канал от групата на bTV Media Group

 • Пловдивска православна телевизия

 • Nova News

 • English Club HD

 • Food Network HD

 • Love Nature HD

 • DIEMA SPORT2 HD

 

Направи запитване: