Интернет и телевизия – Цени на пакетни услуги

ИНТЕРНЕТ И ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ

УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
22 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
25 лв.
Цена след изтичане
на договора
28 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
25 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
28 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
31 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
28 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
31 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
34 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
28 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
31 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
34 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
31 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
34 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
37 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
34 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
37 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
40 лв.

ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
20 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
23 лв.
Цена след изтичане
на договора
26 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
23 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
26 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
29 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 100 Mbps
download 100 Mbps / upload 100 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
26 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
29 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
32 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
БАЗОВ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
26 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
29 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
32 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
ОПТИМАЛЕН ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
29 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
32 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
35 лв.
УСЛУГИ
PON ИНТЕРНЕТ 150 Mbps
download 150 Mbps / upload 150 Mbps
ПРЕМИУМ ТВ пакет
Цена с договор
за 24 месеца
32 лв.
Цена с договор
за 12 месеца
35 лв.
Цена след изтичане
срока на договора
38 лв.

Допълнителни услуги

Цените са с включен ДДС и са за определени територии. За повече подробности вижте покритие на мрежата.
Срок за инсталиране на услугите – до 7 работни дни.
Начин на плащане – в брой, през Интернет чрез ePay.bg, на каси на EasyPay или на Кеш терминал.
Всички услуги могат да бъдат ползвани само от физически лица в рамките на едно домакинство.

Допълнителна информация:

 • С един месечен абонамент можете да ползвате услугите както следва:
  - интерактивна телевизия САМО на един телевизор;
  - интерактивна телевизия на един телевизор в комбинация с цифрова телевизия с до три допълнителни телевизора;
  - цифрова телевизия на един основен и три допълнителни телевизора;
 • Услугите може да се използват в рамките на едно домакинство, като за всеки телевизор получавате за ползване за срока на договора декодиращ IP 4K цифров приемник, HD MPG4 цифров приемник или CAM – модул за контрол на достъпа.
 • Услугата интерактивна телевизия се предоставя единствено при наличие на активен абонамент за Интернет услуга.
 • Цената на допълнителните ТВ пакети е за всички (до четири) ТВ приемници от абонамента.
 • Всички предоставени устройства остават собственост на Варна Лан и подлежат на връщане в случай, че преустановите да заплащате месечните си такси.
 • Промяна на пакети с телевизионни канали се предлага с минимален срок на договора – 12 или 24 месеца.
 • Добавяне на допълнителни ТВ пакети за временно ползване се извършва след плащане на еднократна такса.
 • Потребители сключили договор за една година могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 2 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
 • Потребители сключили договор за две години могат да сключат нов договор с промоционални условия или договор на по-нисък ТВ план при оставащи по-малко от 4 месеца до изтичането на срока на настоящият им договор или при изтекъл срок на договора.
 • След изтичане срокa на договора се прилагат актуалните към този момент цени на услугите.

ТВ програми включени в пакета

 • Пловдивска православна телевизия

 • Nova News

 • Speed Factor

 • English Club for Kids

 • English Club HD

 • Food Network HD

 • Love Nature HD

 • DIEMA SPORT2 HD