Промяна в цените на услугите.

Промяна в цените на услугите.

Уважаеми Клиенти,

Във връзка, с увеличените разходи на компанията, свързани с качеството на предоставяните Ви услуги, се налага да променим цените на месечните абонаменти за част от услугите. Промяната на цените е в съответствие с т.16.13 и т. 46 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на "ВАРНА ЛАН" ООД и ще важи за всички клиенти, със срочен и безсрочен договор. Новите цени ще се въведат, считано от 01.10.2022 г. и са, както следва:

1. Цената за допълнителен приемник за цифрова и интерактивна телевизия се променя на 4 лв. / месец;

2. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps при сключване на договор за 12 месеца се променя на 20лв. / месец;

3. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 25лв. / месец;

4. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps при сключване на договор за 12 месеца се променя на 26лв. / месец;

5. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 31лв. / месец;

6. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps при сключване на договор за 12 месеца се променя на 29лв. / месец;

7. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 34лв. / месец;

8. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и БАЗОВ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 25лв. / месец;

9. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и БАЗОВ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 30лв. / месец;

10. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и ОПТИМАЛЕН ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 28лв. / месец;

11. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и ОПТИМАЛЕН ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 33лв. / месец;

12. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 31лв. / месец;

13. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 100Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 36лв. / месец;

14. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ОПТИМАЛЕН ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 34лв. / месец;

15. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ОПТИМАЛЕН ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 39лв. / месец;

16. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 37лв. / месец;

17. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 42лв. / месец;

18. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 47лв. / месец;

19. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 200Mbps и ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 52лв. / месец;

20. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 40лв. / месец;

21. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps и ПРЕМИУМ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 45лв. / месец;

22. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps и ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет при сключване на договор за 12 месеца се променя на 50лв. / месец;

23. Цената за PON - ИНТЕРНЕТ 300Mbps и ПРЕМИУМ СПОРТ ТВ пакет при сключване на безсрочен договор или след изтичане срока на договора се променя на 55лв. / месец;