Колокация

Разполагане на сървър или комуникационно оборудване, собственост на клиента в технологичен център.

 

Можем да Ви осигурим:

 • Възможност за избор на телекомуникационен шкаф
 • Независими и резервирани телеком и кабелни доставчици
 • Независими оптични връзки към Интернет по независими физически трасета
 • Резервирана захранваща система N+1
 • Резервирана климатична инсталация
 • Система за пожароизвестяване
 • Стриктен контрол на температурата и влажността на въздуха
 • Система за индивидуално отчитане на потребителски мощности
 • Дизел генератори
 • Видео наблюдение 24/7/365
 • Техническа поддръжка 24/7/365
 • Клиентски достъп 24/7/365
 • СОД
 
 

Направи запитване: