Градска свързаност – MAN

Услугата Градска свързаност (Metropolitan Area Network) е предназначена за корпоративни клиенти с високи изисквания за качество и непрекъсваемост. Оптичната среда предоставя възможност за бързо пренасяне на големи капацитети от данни при висока ефективност и надеждност на големи разстояния..

Какво е Градска свързаност – MAN?

  • Използване на оптична мрежа за пренос на данни от точка до точка.
  • Възможност за свързване на отдалечени офиси (отделни точки).
  • Централизирани организация, контрол и защита на мрежата посредством конфигуриране на VLAN-и.
  • Споделяне на общи информационни ресурси.
  • Резервираност (непрекъсваемост).


 

Направи запитване: