Политика за защита на личните данни на „Варна Лан“ ООД

Политика за защита на личните данни на „Варна Лан“ ООД

С настоящото Известие, Варна Лан ООД уведомява всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни. Допълнителна информация можете да намерите ТУК.