Обещание за плащане

Уважаеми клиенти,
ако сте пропуснали да заплатите месечната си такса и достъпът Ви до нашите услуги е прекратен, можете да се обадите на денонощните ни телефони, за да заявите желание за подновяване на услугите, които ползвате. Ако подновите по този начин ползването на услугите ни, се задължавате в срок до 3 дни да заплатите подновените услуги в някой от нашите офиси. След изтичане на тридневния срок, ако не заплатите дължимата сума, достъпът се прекратява автоматично, а сумата за плащане остава дължима за периодa с начална дата вашето обаждане по телефона и активиране на услугите! Възползвайте се от опцията „ОБЕЩАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ денонощно, винаги когато касата която ползвате, не работи.

Денонощна телефонна поддръжка: 052/ 970-971