ПРОМОЦИЯ

Ползвай един месец безплатно

Всеки клиент, може да получи безплатен абонамент при ползване на нашите услуги.

Клиенти за Интернет услуга, които нямат склюен срочен договор получават 1 безплатен месечен абонамент при предплащане на пет месечни абонамента. (5+1).
Клиенти за телевизия или пакетна услуга получават 1 безплатен месечен абонамент при предплащане на единадесет месечни абонамента. (11+1).

Промоцията е за всички клиенти и не е ограничена във Времето.