Познай какво ще се случи на 1.06.2019г.

Познай какво ще се случи на 1.06.2019г.

 
 

Условия за провеждане на промоционална томбола.

1. Териториален обхват на промоцията.
Промоцията обхваща райони в които Варна ЛАН има изградена мрежа за предоставяне на Интернет услуги. За повече подробности вижте покритие на мрежата.

2. Начало, времетраене и край на промоцията.
Промоцията започва на 08.05.2019г. 09:00:00ч. и ще продължи до 1.06.2019г. 09:00:00ч.

3. Участие в промоцията.
В Промоцията могат да участват само физически лица, настоящи клиенти в мрежата на Варна ЛАН или клиенти на други оператори, които имат активен абонамент за Интернет услуга.

4. Условия на промоцията.
Ако сте отговорили вярно на въпроса "Познай какво ще се случи на 1.06.2019г." до 1.06.2019г. 09:00:00ч. Вие ще участвате в промоционалната томбола. В присъствието на нотариус ще се изтеглят 3-ма печеливши.

5. Награди включени в промоцията:
1 - ва награда 6 месечен абонамент ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ПРЕМИУМ ТВ пакет
2 - ра награда 3 месечен абонамент ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ПРЕМИУМ ТВ пакет
3 - та награда 1 месечен абонамент ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ПРЕМИУМ ТВ пакет
В промоционалния период получавате за ползване 4К цифров приемник за един телевизор.
Услугата може да се използва единствено при наличие на активна Интернет услуга от Варна ЛАН или от друг оператор

6. Механизъм на промоцията.
След изтичане на периода за който сте получили абонамент можете да подпишете договор за услугите, които желаете да ползвате, без да заплащате инсталационна такса. Ако не желаете да ползвате нашите услуги е необходимо да върнете предоставеното Ви оборудване в някой от нашите офиси.

7. Предсрочно прекратяване на промоцията.
Варна Лан няма право да прекрати едностранно промоцията, преди нейното изтичане.
При желание можете да прекратите ползването на промоционалните услуги по всяко време. В този случай е необходимо да върнете предоставеното Ви оборудване в някой от нашите офиси.

8.1. Участниците дават изричното си съгласие Варна ЛАН да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промоционалната томбола и се съгласяват, че в случай на получаване на Награда техните лични данни (респ. три имена) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Варна ЛАН.

8.2. Включвайки се в Промоционалната томбола, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Варна ЛАН свои лични данни, ако спечелят Награда – три имена, телефон за връзка и адрес, необходими за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях.

8.3. С включването в Промоционалната томбола, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на www.varnalan.com, както и на страницата na Варна ЛАН във Фейсбук, с цел посочване на лицето като спечелило и информиране на трети лица относно спечелените награди.

8.4. Всеки участник може по всяко време да оттегли своето съгласие с писмено изявление, което прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8.5. Варна ЛАН полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

9. Включвайки се в Промоционалната томбола, участниците се съгласяват да спазват правилата и всички останали изисквания, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.

10. Решението на Варна ЛАН за определяне на печелившите участници ще бъде взето на случаен принцип в присъствието на нотариус и ще бъде окончателно. Резултатите ще бъдат публикувани на 5.06.2019г. на Интернет станицата ни.

11. Всички лица, професионално ангажирани с промоцията, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие.

12. Организатор на промоционалната томбола е Варна ЛАН ООД.